Yaratıcı Ebeveyn Olmak  Bu Yazıyı 3 Dakikada Okuyabilirsiniz.

Günümüzde değişen ve gelişen yaşam şartları doğrultusunda hayatımızda yer alan pek çok kavram da şekil değiştirmeye başladı. Aile, çocuk, ebeveynlik gibi kavramlar da geleneksellikten uzaklaşarak bir dönüşüme girmiş ve yeni bir boyut kazanmıştır.

Çocuğun fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişiminin merkezinde yer alan aile kavramı oldukça önemlidir. Her birey dünyaya geldikten sonra içinde bulunduğu ailenin tutumları, dinamikleri ve davranışları doğrultusunda şekillenmektedir. Çocukların içinde bulundukları ailenin tutumları ne kadar sağlıklı ise çocuğun kişilik gelişimi de o doğrultuda sağlıklı bir şekilde ilerlemektedir. Ailenin tutumları; anne-babanın kişilik özellikleri, geçmiş yaşantıları, içinde bulundukları sosyo-kültürel yapıları ile oluşmaktadır.

Çocuğun gelişiminde ve eğitiminde pek çok farklı yetiştirme şekli ve method bulunsa da aileler tarafından en çok tercih edilen yöntem geleneksel tarzda olanlardır. Ağırlıklı olarak ödül ve ceza sistemi kullanılmaktadır. Kimi aileler otoriter bir tavırla ilerlerken, kimi aileler mükemmeliyetçi bir yaklaşım izlemekte, kimi aileler ise tutarsız ya da ihmalkar davranmaktadır. Tüm bunlar çocuğun bütünsel gelişimini etkileyen önemli noktalardır.

İzlediği yol hangisi olursa olsun ortak kaygısı ‘çocuğunu yetiştirmek’ olan ebeveynlerin çocuğuna dair karşılaştığı tüm problemler, sorular ve sorunlar karşısında zorlandığı, bocaladığı, çıkmaza düştüğü anlar vardır. İşte bu anlarda ailenin yaratıcı çözümler geliştirmesi, geliştirdiği bu çözümleri çocuğuna kararlı bir şekilde uyguluyor olması önemlidir. Günümüzde ebeveynlerin pek çoğu geleneksel ve eski aile modellerini yetersiz, eksik görerek günden güne terk etmektedir. Bu noktada ebeveyn yeni, faydalı ve yaratıcı çözümler üretmeli çocuğun gelişimini bu yönde desteklemelidir.

Ebeveynlerin geleneksel yöntemler dışında, çocuğun gelişimi destekleyen içerikler oluşturabilmesi için özellikle üzerinde çalışmaları gereken konular vardır. Konular şu başlıklar şekilde sıralanabilir;

 • Aile tutumları
  • Aile içi kurallar ve sınırlar
  • Aile içi kimlikler ve kimliklerin dönüşümü
  • Ailede otorite
  • Çocuğun otorite ile olan iletişi
  • Çocukla iletişim ve Çiftler arası iletişim
  • Çocuğun akranları ile iletişimi

‘Çocuğuma kızmayacağım, peki ne yapacağım?’ noktasında çoğu aile nasıl bir davranış şekli geliştirmesi gerektiğini ön göremez. Değiştirilmesi gereken davranış şeklinin yerine yeni ve etkili bir davranış kalıbı koymak önemlidir. Aile bu noktada ebeveynler yenilikler yapmak, sağlıklı ve etkili yöntemler geliştirebilmek adına bilimin, tecrübenin ve kişilik becerilerinin yardımına ihtiyaç duyar. Sahip olduğu tüm becerileri yaratıcı bir şekilde dönüştüren ebeveynler bu sayede yaratıcı, özgür ve güçlü çocuklar yetiştirme konusunda oldukça başarılı olacaklardır.

Özetle;

Yaratıcı ebeveynler, yaratıcı çocuklar…

Çocuklarda Depresyon
Çocuğunuz Depresyonda Olabilir mi?
Çocuk ve Yaratıcılık
Çocukta Yaratıcılığı Artırmak İçin Neler Yapabilirsiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Menü