Pedofili Nedir?  Bu Yazıyı 4 Dakikada Okuyabilirsiniz.

Son günlerde televizyonlarda karşımıza sıkça çıkan acı haberler arasında yer alan pedofili nedir? Pedofilinin çeşitleri nelerdir? Pedofili görülen bireylerin özellikleri nelerdir? Pedofilide beynin rolü nedir? Bu soruların cevaplarını bilmek çok önemlidir. Neyle karşı karşıya olduğumuzun farkında olmak, bulunulan duruma karşı savunma mekanizmamızı güçlendirir ve baştan önlem almamızı sağlar.

Pedofili, toplumda ‘sübyancılık’ olarak bilinen bir hastalık türüdür. Yetişkin kimsenin, ergenliğe girmemiş çocukları ya da ergenliğe yeni girmiş kişileri cinsel açıdan çekici bulması ve onlara karşı cinsel eğilimde olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlıktır. Bu kişiler yetişkinlerle olan cinsel birlikteliklerden zevk almazlar ve kendilerinden yaşça küçük bireyleri tercih ederler. Çocukların savunmasız oluşu, korktukları için durumu dillendirememeleri de bu tip vakaların artışında yadsınamaz bir rol oynar. Pedofili hastasının eğilimi karşı cinse ya da kendi cinsine karşı olabilir. Sıklıkla erkek vaka olarak karşımıza çıkar fakat kadın vakalarda bu grupta yer alırlar.

Pedofili Türleri

Ergenlik öncesi (puberte) yaş grubu çocuklarını tercih eden hastalar pedofiller, ergenlik sonrası yaş grubu çocukları tercih edenler hebefiller olarak ikiye ayrılır. Sadece çocuklara karşı cinsel ilgisi olan olgular seçici pedofili, hem çocuklara hem yetişkinlere ilgisi olan olgular seçici olmayan pedofili olarak iki grupta incelenir.  Fiziksel olarak sadece olgunlaşmış çocukları tercih eden vakalar telofili, sadece bebekleri seçenler ise infantfili olarak alt iki gruba ayrılır.

Pedofili Hastalarının Ortak Özellikleri Nelerdir?

  • Pedofilik bireylerle yapılan birçok araştırma bizlere gösteriyor ki bu vakaların geçmiş yaşantıları, çevresel faktörleri, kişilik özellikleri, aile içi ilişkileri birbiriyle benzerlik göstermektedir.
  • Bu vakaların en temel ortak özellikleri geçmiş yaşantılarında (çocukluk dönemi-ergenlik dönemi) deneyimledikleri travmatik geçmiştir. Birçoğu küçük yaşta cinsel istismara uğramış, fiziksel şiddet görmüş kişilerdir. Bundan kaynaklı geçmiş yaşantıdan öç alma istekleri fazladır.
  • Bu vakalar çocuklara cinsel saldırıda bulunarak geçmişte yaşadıkları travmatik olayı tekrar tekrar canlandırarak artık mağdur pozisyonundan çıkmış olmanın verdiği güveni, motivasyon kaynağı olarak kullanırlar.
  • Pedofilik kişilerin aile yapılarına bakıldığın da ise en göze çarpan kısımlar sosyal, ekonomik ve eğitim düzeyin düşüklüğüdür. Aile bağları sağlam olmayan bu bireylerin aile tarafından ciddi fiziksel, sözel, psikolojik şiddete maruz kaldıkları gözlemlenmiştir.
  • Bu kişiler genelde çocuklarla arkadaşlık kurarlar ve onlara sevecen, sıcak bir yaklaşımları ile güvenlerini kazanırlar.
  • Pedofilik vakalar seçtikleri meslekler ile de ortak özellikler gösterirler. Çocuklara yakınlık kurabilecekleri meslek grupları olan vakıfları, okulları ve yurtları tercih ederler. Hatta bazen bu kuruluşlarda gönüllü çalışırlar.
  • Bu vakalar asosyal denilebilecek derecede toplumdan hatta ailesinden kendini çekebilir. Bu davranışın en temel sebebi ise dürtülerini ve davranışlarını kontrol altında tutamamalarıdır. Birçoğu aykırı davranışlarından ötürü arkadaş gruplarında kabul görmemiş kişiler olabiliyor.
  • Pedofilik vakalar aynı zamanda anti-sosyal davranışlarda gösterebilirler. Hayvanlara zarar verme, toplum kurallarına uymama, insanlara karşı yıkıcı davranışlar gösterme gibi.
  • Pedofilik vakaların savunma şekilleri de benzerlik göstermektedir. İnkar (çocuğu sevmek suç mu?), küçümseme (sadece bir kez oldu.), uydurma , saldırma, akla yatkın hale getirme gibi.
  • Pedofilik vakalar internet ortamını kurbanı belirleme, kurbanla iletişime geçme ve ilişkiyi başlatma, fantezi geliştirme ve diğer sapkınlığı olan kişilerle bağlantı kurma amacı ile aktif şekilde kullanırlar.

Pedofilide Beynin Rolü Nedir?

Bu konu ile ilgili yurt dışında bir çok araştırma yapılmıştır ve pedofilik bireylerin beyinlerinde yapısal farklılıkları gösteren bulgular bulunmuştur. Bu anormallikler beyin gelişimi gerçekleşirken yaşanan travmatik deneyimler ile beyinde yerleşik hale gelir. Pedofil bireylerin beyinlerindeki anormallikler, zorlanmaya, muhakeme zayıflığına, tekrarlı düşüncelere sebep olabilir. FMRI ve PET tekniği kullanılarak incelenen vakaların beyinlerinde, frontal ve santral bölgelerinde anormallikler olduğu gözlenmiştir. Buralardaki değişkenlikler, obsesif- kompülsif davranışlara neden olan anormallikleri de göstermiştir. Bu yapısal farklılıklar pedofilik vakaların anti-sosyal davranışlarının temelini de oluşturuyor. Pedofiller, tekrarlı düşünceler ve dürtülerle yüklüdürler.

Çocuklardaki Yeme Bozuklukları Hakkında Bilmeniz Gereken

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Menü