Ne Zaman Profesyonel Destek Almalısınız?  Bu Yazıyı 5 Dakikada Okuyabilirsiniz.

Hayatta karşılaşılan zorlukların bazılarının üstesinden gelebilirken bazılarının altında ezilebiliyoruz. Karşılaştığımız zorluklar başka zorlukların altından kalkmamız için bizlere yol gösterici olabilirken, bazen de daha aşağı çekebiliyor. Bu önemli noktalarda destek almamız gerekebiliyor fakat ‘çok mu büyütüyorum’ gibi düşünceler önümüze taş koyabiliyor. Bu noktada normali ve anormali ayırt edebilmek önemlidir.

Hangisi normal hangisi anormal işin içinden çıkamıyoruz!

Davranış, gerçekleştirdiğimiz tüm eylemler olarak tanımlanır. Normal ve anormal davranışların bu bağlamda sınırlarını belirlemek zor ve karmaşık olabilir.

Normal davranış, kurallı, alışıla gelene uyan; anormal davranış ise kurala ve alışıla gelene uymayan davranış anlamına gelir.

Davranışın yapıldığı ortam çok önemlidir. Normal davranışlar sergileyen kişiler;

 • Gerçekle tam ilişki halindedir.
 • Sorunlarını çözebilir.
 • Faaliyetlerinin yönünü ve şiddetini ayarlayabilir.
 • Dikkatini toplayıp yoğunlaşabilir.
 • Bir konuyu ayrıntılı ve yansız olarak düşünüp kendisini eleştirebilir.
 • Bilgisini kullanır.
 • Faaliyetlerini, toplum tarafından kabul gören bir amaç etrafında toplar.
 • Yaşamdan zevk alır.

Anormal davranışlar ise, insanın belirli doğal ve toplumsal koşullarda uyarıcılara alışılmışın dışında, gösterdiği tepkidir. Yalnızken yapılan davranışların belli kuralları yoktur. Davranışın yanlış yerde yapılması anormal nitelik kazandırabilir. Bir toplumun kültüründe normal sayılan davranış, bir başka toplumda anormal olarak nitelendirile bilinir. İçinde yaşanılan kültürün kuralları, davranışları normal ve anormal olarak belirler.

Anormal davranışların nedenleri neler olabilir?

Anormal davranışlar, psikiyatrik hastalık olarak değerlendiriliyorsa belirli bir şiddet ve sürede yer alması ya da birden fazla anormal davranışın bir arada bulunması gerekir.

Kalıtım:

Anormal davranış nedenlerindendir.

Psikiyatrik hastalığı olan anne babanın çocuklarında hastalık çıkma olasılığını, olumsuz çevre koşulları da etkiler.

 

Mikrobik hastalıklar:

Anormal davranışların oluşmasına neden olabilir.

Örneğin, sfiliz (frengi) doğumla bulaşarak ruhsal bozukluklara neden olur.

Anne yoksunluğu ve uygun olmayan anne baba örnekleri:

Anormal davranış nedenlerindendir. Çocuğun anneden ayrılarak özel kurumlarda yetişmesi veya bir ev ortamında yetiştiği halde, anneden gereken ilgi ve sıcaklığı bulamaması sonucu anne yoksunluğu görülür.

Normal koşullarda çocuğun temel örneği anne ve babasıdır. Değerleri yanlış olan ebeveynler, çocuklarına kötü örnek olurlar.

 

Tutarsız anne baba tutumları ve kardeş kıskançlığı:

Tutarsız anne baba tutumları, anormal davranışlara sebep olur. Anne, baba çocuğun aynı ya da benzeri anormal davranışlarını bir kez cezalandırır, görmezden gelir ya da ödüllendirirse çocuk, hangi davranışın doğru olduğunu bilemez. Bu çocuklar dengeli değer yargılarına ileriki yaşlarda sahip olmaz.

Kardeşlerinden birine kendisine gösterildiğinden daha çok ilgi yöneltildiğini sezdiğinde ya da yeni doğan kardeş tüm ilginin merkezi olduğunda, çocukta bazı uyum güçlükleri ortaya çıkar ve çoğu kez psikolojik gelişiminde gerileme görülür.

Diğer nedenler:

-Yoksulluğun yarattığı kısıtlamalar,

-hızlı değişen toplumsal değerlere uyma güçlüğü,

-savaşlar,

-kentleşme ve göçler,

-kuşaklar arası çatışmalar,

-kitle iletişim araçlarının etkileri anormal davranışın sebepleri arasında sayılabilir.

Psikolojik rahatsızlık nasıl tanımlanır?

Psikologlar ve psikiyatristler belirtilere, semptomlara ve ortaya çıkan işlevsel aksaklıklara bakar. Bunları gözlemler, kişiden ya da yakınlarından gerekli bilgileri toplar ve durumuna uygun bazı testler uygular. Bunların sonucunda ortaya çıkan tablo değerlendirilir ve teşhis koyarlar. Psikologların teşhis koyma yetkisi yoktur. Kendine danışan kişiyi yukardaki şekilde değerlendirir ve teşhis konulması ve ilaç kullanılması gerekiyorsa mutlaka psikiyatriye yönlendirir. Bazı bireyler etiketlenmemek ya da çocuğu etiketlenmesi diye bu durumdan kaçınabilir. Fakat fiziksel rahatsızlıkların normal görünmesi kadar bu durumlarda normaldir. Eğer yaralandıysanız cerrahi müdahaleye mutlaka ihtiyaç duyarsınız. Ruhsal yaralanmalarda aynen bu şekilde mutlaka müdahale edilmesi gereken süreçlerdir.

İşlevsel bozukluklar, banyo yapmak, yemek yeme gibi temel süreçlerdeki aksamaları ifade eder.

Belirtiler ise, her objektif kişinin fark edebileceği şekilde olan dıştan gözlemlenebilen davranışlardır. Örneğin, aşırı sinirlilik hali gibi.

Semptomlar ise, mutsuzluk ya da ümitsizlik gibi hasta tarafından hissedilen, algılanan duygulardır.

Çocuğunuzun Psikolojik Desteğe İhtiyacı Olabileceğini Gösteren Belirtiler

Eğer çocuğunuzla iletişim kurmakta güçlük çekiyorsanız ya da psikolojik desteğe ihtiyacı olup olmadığından emin olamıyorsanız aşağıda profesyonel destek gerektirebilecek bazı problemli davranış örneklerini görebilirsiniz;

 1. Çocuğun başka insanlara ya da hayvanlara karşı saldırgan davranışlar göstermesi
 2. Sıklıkla öfke nöbetleri geçirmesi
 3. Çevredeki eşyalara zarar vermesi
 4. Yaptıkları hatalar için başkalarını suçlaması
 5. Kurallara uymayı reddetmesi
 6. Sıklıkla derslerde devamsızlık yapılması
 7. Alt ıslatma (özellikle 5 yaş ve sonrasında devam ediyorsa)
 8. Yeme ve uyku düzeninde belirgin değişiklikler olması
 9. Yatma saati geçmesine rağmen düzenli olarak uyanık kalmak
 10. Eşyaları arasında kendisine ait olmayan / çalıntı objelerin bulunması
 11. Okula ve ev ödevlerine uyum sağlamakta güçlük yaşanması
 12. Sosyal durumlara uyum sağlamakta düzenli olarak güçlük yaşanması

Eğer siz de çocuğunuzda bu tür davranışları gözlemliyorsanız vakit kaybetmeden bir çocuk gelişimi uzmanıyla görüşmekten çekinmeyin. Çocuk ve ergen gelişimi konusunda uzmanlaşmış psikologlarla yapacağınız düzenli görüşmeler hem çocuğunuzun yaşadığı psikolojik problemlerin çözümlenmesine hem de aile bağlarınızın kuvvetlenmesine yardımcı olacaktır.

Çocuğunuz Okula Hazır Mı?
Babalık kodları değişiyor
‘Babalık’ Kodları Değişiyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Menü