Motivasyonlu Çocuklar Nasıl Yetiştirilir?  Bu Yazıyı 4 Dakikada Okuyabilirsiniz.

Motivasyon, bir amacı gerçekleştirmek için belli miktarda çaba harcamaya gönüllü olmaktır.  Bir başka deyişle aklın ve duygunun arkadaşlığı olarak da tanımlanabilir. Çoğu zaman seçim yapmakta ya da harekete geçmekte sıkıntıya düşmemizin sebebi içimizdeki temel istekleri ve duyguları bilmemektir. Gerçek isteklerimizi fark edebildiğimiz ölçüde, sağlıklı seçimler yapmamız, kararlarımızı zorlanmadan vermemiz kolaylaşır. Seçimleri ya kendimiz yaparız ya da yapılan seçimlere katılırız. Yapmak istediklerimiz ve yapmak zorunda olduklarımız arasında denge kurabilmek, bu alanda çaba sarf etmek motivasyonun kaynağını oluşturur.

Burada kişiyi davranışa iten, davranışa yön veren çeşitli iç ve dış etkenlerden bahsedilebilir. Gerçek ve kesin olan bir şey vardır ki bu da hemen herkes bir şekilde motive olur. Fakat motivasyon kaynakları kişiye göre değişir. Çünkü herkesin farklı bir geçmişi, farklı bir kişilik yapısı (ilgi ve ihtiyaçları) ve içinde yaşadığı farklı bir durumu vardır.

Motivasyon; İç̧ motivasyon ve dış̧ motivasyon olarak ikiye ayrılır.

1.İç Motivasyon: Kişinin kendi motivasyonudur; değerleri, hedefleri, isteklerini içerir. Kişiyi harekete geçirecek olan da budur. Bir şeyi kendiniz istediğiniz için öğrenirseniz,

-Daha etkili çalışır,
-Daha tutarlı olur,
-Daha iyi öğrenir,
-Başarmak için farklı yolları denersiniz.

2.Dış Motivasyon: Kişiyi etkileyen, insanların değerlerini, hedeflerini ve ilgilerini içerir. Genellikle dışsal ödüllerden kaynaklanır. Hediyeler, notlar, hatıralar ve diğerlerinden daha iyisini yapma isteği gibi. Ödül motive edici niteliktedir. Ancak olumlu geri bildirimin ödüle göre çocuklar üzerinde daha etkili olduğu da araştırmalar arasındadır. Örneğin çocuk olumlu bir davranış yaptığında sözel olarak ‘’Aferin! Bugün çok güzel ders çalıştın.’’ Şeklinde olan geri bildirimler daha motive edici olduğu söylenebilir. Tam tersine olan olumsuz geri bildirimler ise motiveyi düşüren bir faktördür. Olumsuz davranışların vurgulanması gerekse de, olumsuzun yanında olumlu geri bildirimin verilmesi gerekmektedir. Örneğin: ‘’Bugün ödevlerini yapmadın ama yarın ödevlerini çok güzel yapacağına eminim.’’ gibi.

Çocukta Motivasyon Nasıl Geliştirilir?

Motivasyonun gelişim sürecinde ve çocuğun bağımsız olmasında anne babanın davranışlarının, tutumlarının oldukça önemli bir yeri vardır. Anne babaya bağımlı, beklentinin yüksek olduğu aile yapılarında yetişen çocuklarda motivasyon düşüklüğü görülme olasılığı yüksektir. Bunun temel nedeni ise ailenin çoğu şeyi çocuğun yerine yaparak ya da sürekli olarak nasıl davranması gerektiğinin direktiflerini vererek çocuğun kendi karar mekanizmalarını geliştirmesine izin vermemeleridir.

Çocukların kendilerini kontrol edebilmeleri, istek ve ihtiyaçlarını ifade edebilecek duruma gelmeleri, bağımsızlaşmaları, yaptıkları/yapmadıkları şeyler için sorumluluklarını üstlenmeleri oldukça önemlidir. Burada önemli olan nokta ise sorumlulukların arttıkça motivasyonun ve motivasyon kaynaklarının da artması söz konusudur. Küçük yaşlardan itibaren çocuklarda motivasyonunun gelişmesi için ailelerin destekleyici tutumları ve hazırladıkları öğrenme ortamları önemlidir.

Ebeveyn olarak bu süreçte neler yapabilirsiniz?
 • Çocuğunuzun kendini tanımasına, güçlü/zayıf yönlerini keşfetmesine yardımcı olmalısınız.
 • Kendi ile ilgili oluşturduğu değerlerini ve kendini tanımladığı özelliklerini kabul etmeli, ihtiyaçlarını fark etmelisiniz.
 • Çocuğunuzu kendine hedefler koyma konusunda desteklemeli; ne istediğini bulabilmesi ve enerjisini bu yönde harcaması konusunda yardımcı olmalısınız.
 • Olumlu düşünceler geliştirmesine yardımcı olma; karşılaştığı durumları doğru tanımlaması ve yaşadığı sorunları çözebileceğine inanması konusunda destekleyici olmalısınız.
 • Güven duygusunu geliştirmesine ve sürdürmesine katkı sağlamalısınız.
 • Yapmak istedikleri ile yapmak zorunda oldukları arasında denge kurmasını sağlayacak davranış ve tutumlar geliştirmesi için gerekli ortamları oluşturmasına yardımcı olmalısınız.
 • Çocuğunuz ile olumlu, açık ve saygılı bir ilişki içinde olmalısınız.
 • Amaç için rol model olun. Çocuklarını içsel amaca yönelik motive etmek isteyen ebeveynler, bunu kendi hareketleri ile gösterebilirler. Örneğin; çok çalışmanın ve çaba sarf etmenin sonunda belirlenen hedeflere ulaşılmasa bile, bu konuda olumlu hissettiğinizi çocuğunuza yansıtabilirsiniz.
 • Çocuğunuz ile gözlemlerinizi ve olumlu/olumsuz geribildirimlerinizi paylaşmalısınız.
 • Aile olarak çocuklarınızın daha fazlası için zorlamazsanız onlar kendilerini hiçbir şekilde zorlamazlar. Öyle ki aslında çocuklar, kendi sınırlarının zorlanmasından hoşlanırlar. Bu nedenle çocuklarınıza yüksek ancak ulaşılabilir hedefler koyabilirsiniz.
 • Üç psikolojik ihtiyaç olan yetkin olma, bağımsız olma ve başkalarıyla yakınlık kurma, bizi belirli davranışlar için motive etmede büyük rol oynar. Bu ihtiyaçların farkında olmanız ve bu anlamda çocuğunuzu desteklemeniz gerekmektedir.
kişilik çocuk
Kişiliğiniz Çocuk Yetiştirme Şeklinizi Etkiliyor
kültür
Ebeveynden Çocuğa Miras: Kültür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Menü