Çocuk ve Cinsellik  Bu Yazıyı 4 Dakikada Okuyabilirsiniz.

Toplum olarak belki de en az konuşabildiğimiz, bilgi olarak en çok kısır kaldığımız konulardan bir tanesi cinselliktir. Ayıp, günah kavramları ve yanlış bildiğimiz birçok bilgi yığını… Kaçmayın cinsellik konuşacağız çünkü.  Öncelikle biyolojik cinsiyet nedir, cinsel kimlik nedir, cinsel yönelim nedir, bu terimler üzerinde konuşacağız. Bilgi kirliliğini ortadan kaldırmanın en güzel yolu terimleri bilmektir. Kafamızdaki yalan, yanlış bilgileri düzeltirsek eğer çocuklarımızın gelişimini doğru ve sağlıklı bilgiler ile desteklemiş olacağız.  Cinselliğin çocuk ile ilişkili kısmını Çocuk ve Cinsellik – 2 yazımızda konuşacağız.

Biyolojik Cinsiyet, kişinin erkek ya da dişi olmasıdır.

Cinsel kimlik, kişinin kendi bedenini ve benliğini algılayışı, kabullenişi ve duygu ve davranışlarla kimliğine yönelişidir. Cinsel kimlik, biyolojik cinsiyetle alakalı değildir daha çok psiko-sosyal bir terimdir. Toplumsal kimlik olarak değerlendirildiğinde kadın ve erkek olarak cinsel kimlikler ortaya çıkıyor. Baskın olarak kadınsı davranışlar gösteren birey feminen, erkeksi davranışların ağır bastığı birey ise maskülen olarak bunların yanı sıra maskülen ya da feminen davranış kalıplarının her ikisini yansıtan ya da yansıtmayan davranış kalıpları androjen olarak adlandırılır. Unutmamız gereken en önemli şey şu ki biyolojik cinsiyetimizi nasıl kendimiz seçemiyorsak cinsel kimlikte bir seçim değil bir yönelimdir.

Cinsel kimliğin biyolojik kimlikle uyuşmadığı durumlara genel olarak verilen ad ise transseksüelliktir. Biyolojik kimliği erkek fakat kendini algıladığı cinsel kimlik kadın olan bireylere trans kadın, biyolojik kimliği kadın olan fakat cinsel kimliği erkek olan bireye ise trans erkek denir.

Özetleyecek olursak kişi eril ya da dişil olarak dünyaya gelir ve doğduğu andan itibaren cinsiyeti ile ilgili yükümlülükleri toplumsal cinsiyet olarak adlandırılır. Kişinin kendi cinsiyetini dışarıya nasıl aktardığı da cinsel kimliğidir.

Cinsellik

Cinsel hazzı, iki insanın uyumunu ve cinsel açıdan doyumunu içeren cinsiyet, cinsel yönelim ve sevgi üzerine kurulu, belli bir sosyallik içerisinde gerçekleşen kişinin kendi öz yaşamıdır. Cinsellik kişilerde biyolojik, sosyolojik, psikolojik ve kültürel olarak yaşanmaktadır. Temel amaç sadece üreme değildir. Cinselliğin dışa vurumu ise cinsel ilişki ile yaşanır ve sevgiyi, ihtiyacı, doyumu temel alır.

Cinsel Yönelim

Biyolojik cinsiyet ve cinsel kimlikten ayrı olarak bireyin duygusal, cinsel olarak hangi cinsiyete ilgi duyduğu ile ilgilidir. Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve biyolojik cinsiyet ile belirlenmez. Bireyin kendi içinde var olan fiziksel, ruhsal ve duygusal olarak kime neye ilgi duyduğu ile ilgili olan dışa vurumdur. Cinsel yönelimleri inceleyecek olursak tanımlanmış olan 3 yönelim vardır.

Heteroseksüel, bireyin duygusal ve cinsel ilgisinin karşı cinse karşı olmasıdır. Heteroseksüel toplumun çoğunluğunu oluşturduğu için bir ‘norm’ olarak görülür ve bireyler cinsel yönelimlerini açıklamaz zorunda kalmazlar.

Eşcinsel, duygusal ve cinsel yönelimin bireyin hem cinsine yönelik olmasıdır. Kadın eşcinseller lezbiyen, erkek eşcinseller ise gey olarak tanımlanır.

Biseksüel, duygusal ve cinsel ilginin bireyin hem cinsine ve karşı cinse yönelmesidir. Bu ilginin ölçüsü ve süresi her iki cinside eşit olmayabilir, değişiklik gösterebilir.

Cinsel yönelim ve cinsel kimlik birini besleyen fakat birbirinden ayrı tanımlardır. Cinsel yönelim duygular, yaşantılar ve beklentiler ile yön bulur. Cinsel kimlik çocukluğun başlarında kadın – erkek olarak şekillenir, cinsel yönelim ise ergenlik sonrasında daha net bir şekilde oturur. Cinsel yönelim henüz bilimsel olarak açıklanamamıştır fakat cinsel yönelim bir hastalık değildir ve tedavi edilemez. Birey psikolojik destek alabilir. Bunun temel amacı bireyin cinsel yönelimini değiştirmek değil, toplum tarafından uygulanan baskılar, ailenin bireyi dışlaması gibi yönelimin getirmiş olduğu birçok sıkıntıyla bireyin baş edebilmesi amaçlıdır.

 

KAYNAKLAR

https://cocukvegenc.com/cinsel-kimlik/

https://cocukvegenc.com/cinsel-gelisim/

http://www.cocukpsikiyatri.org/cocuklardacinselkimlik.html

https://www.guncelpsikoloji.net/sosyal-psikoloji/cinsel-yonelim-ve-cinsel-kimlik-ayrimi-h6412.html

çocuk ve cinsellik
Çocuk ve Cinsellik: Çocuğun Cinsel Gelişim Dönemleri
karne-cocuk
Karne Sadece Çocuğun Mudur?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Menü