Çocuğunuzla Konuşuyor Fakat Anlaşamıyor musunuz?  Bu Yazıyı 3 Dakikada Okuyabilirsiniz.

Yazı yazmak için masanıza oturdunuz ve sağ elinize kaleminizi aldınız fakat kalemi 20 kere elinize alıp masaya bıraktınız ve sonra yazı yazmaya başladınız. Bu davranışı gerçekleştirmezseniz eğer başınıza kötü bir şey geleceğini düşünüyorsunuz. Bunu okuduğunuzda çok saçma gelebilir ama bu tarz davranışlar ve düşünceler, obsesif – kompulsif bozukluktur ve insanların hayatını çok fazla kısıtlayan bir durumdur. Obsesyon, kişinin zihninden atamadığı, istenmeyen takıntılı düşüncelerdir. Kompulsiyon, obsesif düşüncelere karşı geliştirilen, gerçekçi olmayan çözümlerdir.

Çocukluk Çağı Takıntıları

Takıntılı davranışlar çocukluk çağında çok sık karşımıza çıkar. Çocuk, belli bir eşyasına ( oyuncak, kıyafet) bağlanabilir, sadece belli bir yemeği yiyebilir, başka bir yerde tuvalete girmek istemeyebilir. Ebeveyn bu davranışlar karşısında endişeye kapılarak, çocuğunun takıntılı (obsesif) olduğunu düşünebilir. Fakat bu davranışlar ile çocuğu etiketlemek doğru değildir. Erken çocukluk döneminde bu tarz, çok sık tekrar eden yani rutin davranışlar çocuklarda gözlenir.

Çocuklar, belirsizliği tolere etmek için zorlanırlar. Belirsizlik durumları çocukta kaygı yaratır, çocuk bununla başa çıkmayı zamanla öğrenir. Çocukluk döneminde oluşan takıntıların nedeni bu kaygı hissidir. Bu takıntılar çocukluk çağında normal bir davranış gibi karşımıza çıkabilir. Takıntılı davranışlar ebeveyn tarafından görmezden gelindiğinde, yerine başka bir şey konulduğunda zamanla söner.

Takıntılı davranışlar eğer çocuğun akademik, sosyal ve ev hayatını etkileyecek yönde obsesyonlara dönüşüyorsa dikkat edilmelidir. Yapılan araştırmalar obsesif ve kompulsif bozukluğun 15 yaşından önce ortaya çıktığını göstermiştir. Bu bozukluğun temelinde kalıtımsal nedenler vardır. Ebeveynlerden birinin çok fazla takıntılı olması bu duruma yol açabilir. Aşırı kuralcı ve disiplinli ebeveynin, çocuğu suçlayıcı ve utandırıcı tutumları obsesyon ve kompulsiyonların gelişmesine neden olur. Çocuğa taşıyabileceğinden fazla stres yüklemek kaygı seviyesini yükseltir ve takıntılı davranışların alevlenmesine neden olur.

Çocuklarda Görülen Obsesif – Kompulsif Davranışlar

Çocuklarda ve ergenlerde en sık görülen belirti bulaşma obsesyonudur. Bu durumu yıkama, yıkanma, temizleme ya da bulaşmış olduğu düşünülen nesneden kompulsif tarzda kaçınma izler. Korkulan nesneye karşı en sık duyulan duygusal tepki kaygı olursa obsesif utanç, iğrenme ve tiksinme de sık görülür. Çocukluk çağında özel renk, sayı, kelime obsesyonları görülebilir ve bu belirtilerine çocuklar ailelerini de dâhil etmek isterler. Tekrar tekrar aynı soruyu sorabilirler ve sürekli cevabı tekrar etmelerini isteyebilirler. Anne – babasının ya da kendisinin güvenliğine ilişkin obsesif kaygılarda olabilir. Sayma, düzenleme ya da dokunma kompulsiyonları da yaygındır.

Çocukluk çağının normal ritüelleri, şanslı numaraların olması, çizgiye basmama, sorumluluklarını düzgün yapma şeklindedir ve bunlar normaldir; sosyalleşmeyi arttırır, kaygıyı kontrol etmeyi öğretir ve çocukların gelişimini hızlandırır. Obsesif ve kompulsif bozukluk ritüelleri ise işlev bozukluğu yaratan, oldukça rahatsızlık verici ve sosyal izolasyona neden olacak şekildedir. Bu davranışlar, çocuğun ve sizin hayatınızı olumsuz yönde etkiliyorsa; yoğunluk, sıklık ve süre olarak uzun zamandır hayatınızda ise çocuk psikiyatristinden mutlaka destek alınmalıdır. Uygulanacak tedavi yöntemi her çocuk için bireysel olsa da medikal ve psikoterapiktik yöntemlerin bir arada kullanılması gerekmektedir.

Kaynaklar

http://www.ttb.org.tr/STED/sted1101/obsesif.pdf

http://www.cappsy.org/archives/vol3/no2/cap_03_12.pdf

https://www.anxiety.org/obsessive-compulsive-disorder-ocd

diyabet
Diyabet ve Çocuk
iletişim bozukluğu
Çocuklarda İletişim Bozuklukları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Menü