Cinsel Sağlık Eğitimi  Bu Yazıyı 5 Dakikada Okuyabilirsiniz.

Dünya Sağlık Örgütü cinsel sağlığı “cinsel yaşamın bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal açıdan bir bütün olarak ele alınması yoluyla kişilik, iletişim ve sevginin olumlu yönde zenginleşmesi ve güçlenmesi” olarak tanımlamaktadır. Aynı zamanda cinsel sağlık, kişisel sağlığın da önemli bir yönüdür. Sağlıklı bir toplum oluşumu ve özellikle gençlerin cinsel sağlığını korumak/geliştirmek için cinsel sağlık eğitimleri oldukça önemlidir.

Cinsel eğitim nedir?

SİECUS‘a göre cinsel eğitim; kimlik, ilişkiler ve mahremiyet hakkında yaşam boyu süren bir bilgi edinme, değer, tutum ve inanç oluşturma sürecidir. Saito’nun bildirdiğine göre Martin cinsel eğitimi şu şekilde tanımlamaktadır; “Cinsel eğitim bir var olma sorusudur, bir öz-bilinç ve değer oluşturma sürecidir, bir değişim, özgürlük ve sevgi eğitimidir. Kısaca cinsel eğitim geçmiş, gelecek ve şu andaki yaşama yönelik bir eğitimdir”.

İnsanlar doğdukları andan itibaren başta ebeveynleri olmak üzere çevreden cinsellikle ilgili mesajlar almaya başlarlar. Cinsiyet, cinsel kimlik, cinsellik gibi konuları çocuk dünyaya geldiği andan itibaren keşfetmeye başlar. Ebeveyn-çocuk arasındaki bağ, ebeveynin sevgiyi aktarma şekli, dokunma ve duygularını paylaşma şekli, çocuğu giyindirmesi, vücudu öğretmesi gibi davranışlarla birlikte çocuğa ilk cinsellikle ilgili bilgileri ve değer yargılarını da aktarmaya başlamış olur. Çocuk büyüdükçe sadece aileden değil öğretmen, arkadaş çevresi, televizyon, internet gibi bir çok kaynaktan cinsellikle ilgili veriler toplamaya başlar. Bu çevreden gelen mesajlar her zaman doğru bir kaynaktan temiz içerikli şekilde oluşmamış olabilir. Bu tür kaynaklardan alınan mesajlar cinsellikle ilgili tam ve doğru bilgileri içermediği gibi cinselliği alay konusu yapabilir ya da küçültücü bir olay olarak gösterebilir. Çocukların gelişim süreleri boyunca cinsellikle ilgili olumlu ve doğru bildirimler almaları bu konu hakkında bilinçlenebilmeleri açısından önemlidir. Bu amaca ulaşabilmek için aile içinde başlayan cinsel sağlık eğitiminin okullarda planlı öğrenme aktiviteleri eşliğinde devam etmesi gerekmektedir. Cinselliğin tabu olarak görüldüğü, aile arasında dahi konuşulmadığı toplumlarda okullardaki cinsel eğitimin önemi daha da büyük ve kıymetlidir.

Erken dönemden itibaren cinsel eğitim alan gençlerde şu davranışlar gözlemlenmektedir;

 • Kendilerinde meydana gelen duygusal ve fiziksel değişimleri anlama/kabullenme
 • Pozitif beden algısı geliştirme
 • Bireysel farklılıkları kabullenme
 • Şimdi ve gelecekte yaşamlarında cinsel davranışlarla ilgili bilinçli, sorumlu ve sağlıklı kararlar alabilme
 • Sahip olduğu cinsiyetle ilgili olarak olumlu duygular taşıma
 • Cinsellik hakkında rahat bir şekilde konuşabilme
 • Uygun olmayan, sağlıksız cinsel davranışları anlayabilme
 • Cinsel mitler yerine cinsellikle ilgili pozitif düşünceler geliştirme
 • Cinsel taciz ve suistimale karşı kendini koruyabilme
Cinsel sağlık eğitimlerinin amaçları nelerdir?

Çocuklara ve gençlere yönelik planlanan eğitimlerin en temel amacı cinsel sağlığın geliştirilmesidir. Önemli olan gençlerin cinsel davranışların pozitif sonuçlarına ulaşabilmelerini ve negatif sonuçlarından uzak olmalarını sağlamaktır. Burada cinsel davranışların negatif sonuçlarından kastettiğimiz istenmeyen gebelik, cinsel baskılar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel fonksiyon bozuklukları gibi durumlarken; pozitif sonuçlar özgüven, kendine ve başkalarına saygı duyma, cinsel baskılardan uzak olma/kendini koruma, cinsel yaşamdan hoşnut olma, planlanmış ebeveyn olma gibi durumlardır.

SİECUS’a göre cinsellikle ilgili oluşturulan eğitimlerin 4 temel amacı bulunmaktadır;

 1. Bilgi

Gençlere insan üremesi, büyüme-gelişme, fizyoloji, anatomi, mastürbasyon, gebelik, doğum, ebeveynlik, aile planlaması, cinsel tepki, cinsel ilişki, cinsel eğilim, cinsel istismar, cinsel bozukluklar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar da dahil olmak üzere cinselliği kapsayan her konuda doğru bilgi aktarımını sağlamak.

 1. Tutum, değer ve anlayış

Gençlerin kendi değerlerini geliştirmeleri, ailelerinin cinselliğe ilişkin değer ve yargılarını anlamaları, özgüvenlerini arttırmaları, ailelerine ve diğer insanlara karşı olan sorumluluklarını anlamaları, kendi cinsel tutum ve davranışlarını açığa çıkarmaları, sorgulamaları ve değerlendirmeleri için gerekli ortamın hazırlanması, yetkinliklerin kazandırılması.

 1. İlişkiler ve kişiler arası beceriler

Gençlerin kişiler ve ilişkiler arası beceriler geliştirmesine yardımcı olma amacı ile karar verme, atılganlık, baskıya karşı koyma, mücadeleci olma, rezilyansı yüksek olma, güçlü iletişim kurma gibi yetkinliklerinin geliştirilmesi ve fark ettirilmesi.

 1. Sorumluluk

Gençlerin cinsel tutum ve davranışlarıyla ilgili olarak sorumluluklarını bilmelerine ve yerine getirmelerine yardımcı olmak.

Programda hedeflenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için kapsamlı bir eğitim dizaynının yanı sıra programa inanan, eğitimli bireyler tarafından yürütülmesi de büyük önem taşır. Eğitimlerin başarıya ulaşması için; öğrencilerin yaş, cinsel deneyim ve kültürel yapılarına uygun olması; her öğrenciye amacına ulaşmak için yeterli sürenin tanınması gerekmektedir. Sonuç olarak cinsel sağlık eğitim programlarının gençlerin cinsel sağlığını koruma ve geliştirmede etkili bir yol olduğu yapılan çalışmalar ile belirlenmiştir. Bu nedenle her ülkede kendi koşulları çerçevesinde cinsel sağlık eğitim programlarının dizayn edilmesi, sürdürülebilir projelerin ortaya çıkarılması gerekmektedir.

 

KAYNAKLAR

 1. https://www.pathfinder.org
 2. https://siecus.org/

Z.,Gölbaşı, Sağlıklı Gençlik ve Toplum İçin Bir Adım: Cinsel Sağlık Eğitimi, (2003.)

denetimsiz erken boşalma
Cinsel İşlev Bozukluğu: Denetimsiz (Erken) Boşalma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Menü