Cinsel İşlev Bozukluğu: Denetimsiz (Erken) Boşalma  Bu Yazıyı 6 Dakikada Okuyabilirsiniz.

Erkeklerde en sık rastlanan cinsel işlev bozukluğu erken boşalmadır. Aslında erken demek yerine denetimsiz boşalma demek çok daha doğru olacaktır. Zira bu durum erkeğin erken ya da geç boşalmasından ziyade boşalmasını kontrol edememesi ile ortaya çıkmaktadır. Erkeğin ilişki süresini denetleyememesi, boşalmayı kontrol altına alamaması sadece kendini değil partnerini de sıkıntıya sokacak bir durum ortaya çıkarabilir. İlerleyen dönemlerde denetimsiz boşalma erkekte özgüven kaybı, yetersizlik ve değersizlik hislerine neden olduğu gibi ilişki problemlerinin ve çatışmalarının ortaya çıkmasına da neden olabilir. Bunun dışında erken boşalmadaki diğer önemli faktör, boşalmanın erkeğin ve partnerinin istediği süreden önce olması ve de bunun cinsel ilişkileri ile ruhsal dünyalarında “cinsel tatminde azalma”, “suçluluk”, “utanç”, “hayal kırıklığı”, “partneri mutlu edememe ve başarısız olma takıntısı” gibi sıkıntılara da yol açmasıdır.

Bu yazımızda erken boşalma nedir, belirtileri ve nedenleri nelerdir, tedavisi nasıldır? bunlar hakkında konuşacağız.

Denetimsiz boşalma nedir?

Sürekli ve yineleyici bir biçimde, çok az bir uyarılmayla ve kişinin istemesinden önce, vajinaya girme öncesi, girer girmez veya hemen sonra boşalmanın olması ve en önemlisi erkeğin ne zaman boşalacağı hakkında gönüllü, bilinçli kontrolünün olmaması durumuna denetimsiz (erken) boşalma olarak tanımlayabiliriz. Erken boşalmayı “istemsiz ve denetimsiz boşalma”, “gelişmemiş ve olgunlaşmamış boşalma” olarakta adlandırabiliriz. Erken boşalma erkeğin bir kusuru değil, çiftin cinsel uyum sorunudur. Erkeğin ve partnerinin arzu ettiği süreden önce gerçekleşen boşalma bir tanı kriteridir. Yani çiftlerden en az birinde süre açısından memnuniyetsizlik yaratan bir durum olmalıdır.

 • Erken boşalma, 25 yaşın altındaki gençlerin üçte birinde ve 40 yaşın üzerindekilerin %10’ununda görülmektedir.
Denetimsiz boşalmanın evreleri nelerdir?

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği’nin çıkardığı derecelendirmeye göre;

Normal Boşalma: Boşalma refleksi üzerinde istemli bir denetim vardır.

Evre 1: 5-7 dakika arasında boşalma olur. Cinsel doyum sorunları yaşanmaz. Boşalma refleksi üzerinde istemli bir denetim yoktur.

Evre 2: 5-7 dakika arasında boşalma olur. Cinsel doyum sorunları yaşanır. Boşalma refleksi üzerinde istemli bir denetim yoktur.

Evre 3: 3-4 dakika arasında boşalma olur. İyi derecede erken boşalma vardır.

Evre 4: 1-2 dakika arasında boşalma olur. Orta derecede boşalma vardır.

Evre 5: Cinsel ilişkiye girmeden boşalma olur. İleri derecede erken boşalma vardır.

Durumsal: Bazı durumlarda veya bazı partnerlerle erken boşalma yaşanır.

Denetimsiz boşalmanın belirtileri nelerdir?
 • Kontrolsüz boşalma
 • Cinsel tatminde azalma
 • Suçluluk
 • Utanç duyma
 • Hayal kırıklığı hissi
 • Cinsel ilişki boyunca yaşanan gerginlik
 • Performansa aşırı önem verilmesi
 • Anı yaşayamama
 • Cinsel birleşmenin aniden son bulacağı kaygısı
 • Zamanla oluşan cinsel isteksizlik
 • İlk boşalmadan sonra ikinci cinsel birleşme için ısrarcı olma
Denetimsiz boşalmanın nedenleri nelerdir?

Denetimsiz boşalma fiziksel nedenlerden etkilenebilirken ağırlıklı olarak psikolojik faktörler sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Çoğu erkek cinsel hazzın peşinde koşarken boşalmanın kontrol edilmesini, durdurulmasını ya da denetlenmesini başaramaz. O ana yoğunlaşmak yerine cinsel birleşmenin ansızın son bulacağı kaygısına kapılması denetimsiz boşalmanın ortaya çıkmasına neden olabilir. Denetimsiz boşalmanın başlıca nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

 

 • Gençlik çağlarında uygunsuz ortamlarda yakalanma korkusuyla, ayıp, yasak ve günah düşünceleriyle yapılan mastürbasyonlar,
 • Cinsel mitler,
 • Cinsellik hakkında yeterli deneyim ve bilgi sahibi olmama,
 • Yorgunluk, stres ve ileri düzeyde kaygı,
 • Cinsel uyarım eksikliği,
 • Performans kaygısı,
 • Muhafazakar bir ortamda yetişme,
 • Suçluluk duygusu,
 • Partnerle çatışma ya da partnere karşı isteksizlik,
 • Partner tarafından reddedilme,
 • Cinsellikle ilgili gerçekçi olmayan beklentiler,
 • Para karşılığı kurulan ilişkiler,
 • Hastalık kapma korkusu,
 • Vajina içine girememe korkusu,
 • Prostatit, üretrit vb. hastalıklar,
 • Penil hipersensitivite, (Penis başının aşırı hassasiyeti)
 • Narkotik veya antipsikotik tedavinin aniden kesilmesi vb.
Denetimsiz boşalmanın tedavisi nasıldır?

Denetimsiz boşalmanın herhangi bir fiziki tedavisi bulunmamaktadır. Ancak bilinmesi gereken en önemli nokta denetimsiz boşalmanın cinsel terapi ile %100 tedavisinin bulunduğudur. Tedavi süreci kişiden kişiye farklılık gösterir; kişinin sahip olduğu inanışlar, yanlış öğrenmeler, bilişsel çarpıtmalar, ilişki sorunları, bilinçaltı çatışmaları tüm süreci etkiler. Tedavideki amaç; boşalma süresini uzatmak değil erkeği kaygılarından uzaklaştırıp anın içine çekebilmeyi sağlamak, kişinin cinsel becerisini arttırmak ve kalıcı olarak boşalma refleksi üzerinde istemli denetim sağlamasını öğretmektir.

Tedavi süreci terapistin yetkinliklerine ve takip ettiği ekole göre değişmekle birlikte temel anlamda aşağıdaki süreçleri içermektedir. Güvenilir ve kendinizi rahat hissettiğiniz bir terapistle bu yolculuğa çıkmak sürecin sorunsuz ve rahat bir şekilde tamamlanmasına da yardımcı olacaktır.

 • Kişinin cinsel mitlerinin çıkarılması ve bunlar üzerine çalışılması,
 • Bilişsel çarpıtmaları ve bilinçaltı çatışmaları ortaya çıkarmak,
 • Olumsuz düşünceler yerine olumlu düşüncelerin öğretilmesi,
 • Terapist tarafından verilen ev ödevleri, egzersizler,
 • Terapist tarafından öğretilen yöntemlerin uygulanması,
 • Kaygıyı azaltmak için yapılacak çalışmalar,
 • Kaygı ve stres yönetimi
Denetimsiz boşalma tedavisi ne değildir?

Gerçekleştirilecek tedavi tıbbın, psikiyatrinin ve cinsel terapilerin bilimsel standartlarına ve etik kurallarına uygun olmalıdır. Örneğin, bir cinsel terapi sırasında terapist tarafından kişinin bedensel incelemesi yapılmaz; kişinin duyguları, düşünceleri ve davranışları üzerinde çalışılır. Günümüzde meslek etiğine uymayan, cinsellik alanında ahlaki olmayan uygulamalar yapan ve yaptıran kişiler bulunmaktadır. Maalesef ki bu kişilerin varlığı ve kabul edilemez uygulamaları nedeni ile cinsel sorunların çözümü ve tedavisi alanında oldukça fazla bilgi kirliliği ve yanlış inanç bulunmaktadır. Cinsel tedaviler sırasında psikoloğun, psikiyatristin ya da herhangi bir branştan doktorun yanında cinsel ilişki kurulmaz, kurulmamalıdır. Bilimsel olarak böyle bir tedavi yöntemi olmadığı gibi bu durum ahlaki ve etik açıdan ciddi anlamda sakıncalıdır.

KAYNAKLAR

 1. Erken Boşalmanın Üstesinden Gelmek, Dr. Cem Keçe
 2. Denetimsiz Boşalma, Serkan Özcan
 3. Erken Boşalma, Cem İncesu
 4. Eyvah Erken Boşalıyorum, Uzm. Dr. Taner Canatar
Cinsel Sağlık Eğitimi
Cinsel Sağlık Eğitimi
vajinismus
Cinsel İşlev Bozukluğu: Vajinismus

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Menü