Aile içindeki rollerinizi ve sınırlarınızı biliyor musunuz?  Bu Yazıyı 3 Dakikada Okuyabilirsiniz.

Aile, toplumun çekirdeğini oluşturur ve organize bir sistemdir, kendini meydana getiren bireyler arasındaki ilişki ağından oluşur. Her ailenin kendi içinde kuralları, değerleri ve düzeni bulunur. Aile içindeki roller, toplumda farklı yansımalara sebep olduğu için, son derece önemlidir. Aileyi oluşturan bireyler arasında sağlıklı bir iletişim kurulmuşsa, her biri bu etkileşim sonucu mutlu, yaşam doyumu yüksek ve sağduyulu bireyler olarak kendilerini yetiştirirler. Aile bireylerinin kendi aralarında kurdukları ilişki, toplumun geri kalanı ile kurdukları ilişki ile aynı paralelde olacaktır.

Aile içindeki roller, üyelerin birbirlerinden farklı fikirlerini farklı eylemler şeklinde göstermesi ve her aile üyesinin ne yapması gerektiğinin belirlenmesi ile tanımlanır. Rollerin doğru tanımlanması net ve sağlıklı bağlar oluşturur.

Roller ve Sınırlar…

Karı-Koca olma rolü, en temel aile rolüdür. Aile temeli kurulurken anne ve baba rolünden önce eş rolüne giren bireyler, çocuğun aileye katılması ile anne ve baba rolünü üstlenirler.

Anne ve Baba rollerinin tanımı kültürel ortama bağlı olarak değişkenlik gösterir. Anne rolü duygusal bağlar ile daha çok ilişkilendirilir. Çocuğu korumak ve destek sağlamak her iki rolün de başlıca görevleridir. İdeal anne rolü, çocuğuyla ilgilenen, ona sevgi ve hassasiyet gösteren, duygusal destek sunan “besleyici annedir”.

Ancak bazı anneler, rollerinin sağlıklı sınırını bilemezler ve çocuklarını sevgi objesine dönüştürebilirler. Baba rolünü göz ardı edip veya küçümseyip, çocukları ile sahiplenici ve fazla korumacı bağlar kurarlar. Çocukları ile hiçbir bağ kuramayan anneler de vardır. Her iki durumun da çocukla olan ilişki ve eşler arasındaki ilişkideki duygusal etkileri benzer şekilde sağlıksız ve yıkıcıdır.

Baba rolü anne ve çocuğun arasındaki sınırı genişletir, genellikle kabul edilebilir, izin verilebilir davranış kurallarını belirler. Bugünlerde toplum babanın rolünü daha az değerli, anne ve çocuk arasındaki ilişkiyi düzenleyen üçüncü figür gibi görüyor. Baba rolünün bir çocuğun hayatında hiç olmayışı ya da rolünü eksik bir şekilde gerçekleştiriyor olması, çocukla olan sınırını belirlemesinde zorluklar yaşamasına neden olur ve bu tür çocuklar genellikle kendi hayatlarındaki rollerini ve sınırlarını belirlemekte zorlanırlar.

Kardeşlik rolü kardeşler arasındaki bağlara işaret eder ve birbirleri ile karşılık beklemeden yardımlaşmasını amaçlar.

Evlat rolü, çocukların ebeveynleri ile kurdukları bağ ile ilgilidir. Hiyerarşiye saygı duymaları ve aile içindeki otoritenin çocuklar tarafından içselleştirilmesi açısından sınırlarının belirlenmesi önemlidir.

Tüm bu roller, sınırları olsa da aslında birbirleri ile ilişki içerisindedirler.

Ancak gerçek hayatta bu roller her zaman bu düzeni ve sınırları belli şekilleri ile karşımıza çıkmıyorlar. Eğer ebeveynler kendi rollerinden çıkarlarsa ve çocuklarıyla olan sınırlarını kaybederlerse, bu durum diğer bir basamağı da sağlıksız olarak etkiler ve sonuçları ciddi olabilir. Bu durumun sonuçları çeşitlidir ve çoğu zaman çocuğun normal gelişimine müdahale edilmiş olur.

Genelde, anne rolü baba rolü arasındaki problemlere şahit olan çocuklar kendilerini bu durumdan dolayı suçlu ve endişeli hissederler. Anne ya da baba, dışa yansıyan problemler nedeni ile, rolleri ile oluşturdukları otoritelerinin bir bölümünü kaybetmiş olurlar.

Yapılan araştırmalarda, bireylerdeki ruhsal hastalık semptomların sadece kişiyle alakalı bir problem olmadığı gözlemlenmiştir. Semptomları aile sistemi içindeki roller ve ilişkiler ile de ilişkilendirmek gerekir. Ayrıca, genellikle ailenin en hassas üyesinde meydana gelen semptom ayrıntılı olarak incelendiğinde ailenin yapısı, alt rol sistemleri ve roller arası ittifaklarla ilgili çok önemli bilgiler ve ipuçları bulunmasını sağlar.

Renklerin Kişiliğimize Etkisi Var Mıdır?
Bu Yüzyılın Ebeveyni misiniz
Bu Yüz Yılın Ebeveyni Misiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Menü